You are here: Home -  Jassen Moncler transformatie gebaseerd PLS BTPLS algoritme voorgesteld

Jassen Moncler transformatie gebaseerd PLS BTPLS algoritme voorgesteld

Jassen Moncler

´╗┐Partial Least Squares (PLS) is een krachtig en veel toegepaste techniek voor procesmodellering en bewaking als Moncler Shop Nederland de gegevens sterk gecorreleerd. In deze paper wordt een Box-Tidwell transformatie gebaseerd PLS (BTPLS) algoritme voorgesteld om het modelleren van niet-lineaire systemen aan te pakken. De BTPLS algoritme zorgt voor een gezin van flexibele regressie modellen voor data montage, waarbij lineaire en kwadratische PLS zijn speciale gevallen. BTPLS is aangetoond dat uit-voeren kwadratisch PLS, voor niet-lineaire problemen, in het modelleren vermogen en nauwkeurigheid voorspellen, en neurale netwerk gebaseerd PLS algoritmen met betrekking tot rekentijd en het model spaarzaamheid in termen van de Bayesiaanse informatie criterium. Lineaire PLS, kwadratische PLS, neuraal netwerk PLS en BTPLS worden vergeleken met een referentie dataset betreffende analyse van cosmetische gegevens, een mathematische simulatie en een sterk niet-lineaire pH probleem. Er wordt aangetoond dat de BTPLS algoritme verschaft een pragmatische compromize tussen model eenvoud en nauwkeurigheid, en vormt een aanvulling modellering voor zowel bestaande lineaire Jassen Moncler en niet-lineaire PLS benaderingen.
0 Reacties


Spreek uw mening