You are here: Home -  Moncler Bestellen facetten impulsiviteit en sensatie zoeken toonde

Moncler Bestellen facetten impulsiviteit en sensatie zoeken toonde

Moncler Bestellen

Impulsiviteit is een heterogeen concept en de sekseverschillen zijn het duidelijkst op voorraden die steekproef betrokkenheid bij riskant gedrag. Maar deze instrumenten vaak niet aan de 'impulsieve' component van riskante actie te benadrukken. Exploratieve en confirmatieve factor analyses werden gebruikt om een ​​12-punt schaal van risicovolle impulsiviteit te ontwikkelen. Om haar construct validiteit te onderzoeken, werd de Zuckerman-Kuhlman impulsieve sensatie zoekende schaal gebruikt. Zelf-gerapporteerde agressie (fysiek en verbaal) en boos gedrag Moncler Bestellen (explosieve en onschadelijk) werden ook gemeten. Hoewel risicovolle Moncler Zomerjassen Kids impulsiviteit gecorreleerd met beide van de twee Z-K facetten (impulsiviteit en sensatie zoeken) toonde een correlatie sterker dan elk van hen met fysieke en verbale agressie. Sekseverschillen in fysieke en verbale agressie werden volledig geëlimineerd (en het geslacht verschil in Explosieve Anger was significant verlaagd) wanneer zij riskante impulsiviteit werd gecontroleerd. De riskante impulsiviteit instrument lijkt zeer geschikt voor de behandeling van deze vorm van impulsiviteit meest relevant zijn voor agressie.
0 Reacties


Spreek uw mening