You are here: Home -  Moncler Jassen evolueren in de aanwezigheid van extra

Moncler Jassen evolueren in de aanwezigheid van extra

Moncler Jassen

Beweging van krommen en oppervlakken in R3R3 leiden tot niet-lineaire evolutie vergelijkingen die vaak integreerbaar. Ze zijn ook nauw verbonden met de dynamiek van spin ketens in het continuüm limiet Goedkoop Moncler Jassen en integreerbare solitonsystemen door geometrische en peilen symmetrische verbindingen / gelijkwaardigheid. Hier wijzen wij erop dat een algemene situatie Moncler Jassen waarin de bochten evolueren in de aanwezigheid van extra zelfconsistente vectorpotentialen kan leiden tot interessante gegeneraliseerde spinsystemen met zelf-consistente potentialen of soliton vergelijkingen met zelf-consistente potentialen. We krijgen de algemene vorm van de evolutievergelijkingen onderliggende curven en verslag specifieke voorbeelden van algemene rotatie ketens en soliton vergelijkingen. Deze omvatten belangrijkste chirale model en diverse Myrzakulov rotatie vergelijkingen (1 + 1) (1 + 1) dimensies en hun geometrisch gelijkwaardige gegeneraliseerde lineaire Schrödinger (NLS) familie van vergelijkingen, waaronder Hirota-Maxwell-vergelijkingen Bloch, alle in aanwezigheid van zelf -consistent potentiaalvelden. De bijbehorende meter equivalente Lax paren worden ook voorgelegd aan hun integreerbaarheid bevestigen.
0 Reacties


Spreek uw mening