You are here: Home -  Moncler Jassen Dames aanpak is om het concept van

Moncler Jassen Dames aanpak is om het concept van

Moncler Jassen Dames

Vandaag meerdere Moncler Jassen Dames instrumenten bestaan ​​om de luchtvervuiling te verminderen. Het artikel bespreekt de vervuiling belastingen, emissiehandel vergunningen en groencertificaten toegepast op de CO2-uitstoot in de sector elektriciteit te verminderen. Het onderzoekt hoe de verschillende mechanismen achter deze drie instrumenten eventueel kunnen worden gecombineerd. De voorgestelde aanpak is om het concept van zero-emissie certificaten (ZEC) te introduceren. ZEC worden bevestigt daadwerkelijke emissiereducties gerealiseerd door producenten van elektriciteit in vergelijking met een goed gedefinieerde baseline. Producenten kunnen ZEC de handel op een markt om de laagste kosten efficiëntie te bereiken in hun reductie-inspanningen. Distributeurs kunnen zelf produceren een extra bijdrage aan de emissie-reducties door het verlagen van de finale vraag, dat wil zeggen, door het produceren van zero-emission MWh. Op deze manier de elektriciteitsmarkt wordt benaderd vanuit zowel de aanbod- als de vraagzijde. Het papier maakt gebruik van het systeem dynamiek om de aanpak te valideren. Het laat Moncler Kids zien waarom het in het belang van alle exploitanten tot de grootste mogelijke reductie inspanningen te doen, zolang zij verenigbaar zijn met de economische efficiëntie.
0 Reacties


Spreek uw mening