You are here: Home -  Moncler Kopen waaronder kleine diamagnetische moleculen complexen van

Moncler Kopen waaronder kleine diamagnetische moleculen complexen van

Moncler Kopen

Chemische Exchange Verzadiging Transfer (CEST) biedt een nieuwe vorm van contrast voor MRI is dat molecuul specifiek. In deze Moncler Winkel benadering wordt een langzaam uitwisselen NMR actieve kern, typisch een proton, bezit een chemische verschuiving verschillend van water selectief verzadigd en verzadigde rotatie wordt overgedragen aan de massa water via chemische uitwisseling. Veel moleculen kunnen als CEST middelen, zowel natuurlijk voorkomende endogene moleculen en nieuwe soorten exogene middelen. Een grote verscheidenheid van moleculen is aangetoond als potentiële middelen, waaronder kleine diamagnetische moleculen, complexen van paramagnetische ionen, endogene macromoleculen, dendrimeren en liposomen. In deze review beschreven we de basisprincipes van de CEST experiment, met de nadruk op de gelijkenis met eerdere verzadiging overdracht experimenten in de literatuur beschreven. Interesse kwantitatief CET heeft ook geleid tot de ontwikkeling van nieuwe detectieschema's wisselen gevoelig. Sommige Moncler Kopen opkomende klinische toepassingen van CEST zijn beschreven en de uitdagingen en kansen in verband met de vertaling van deze methoden om de klinische omgeving worden besproken.
0 Reacties


Spreek uw mening