You are here: Home -  Moncler Outlet Roermond Brilliant Blue FCF zijn onderzocht bij

Moncler Outlet Roermond Brilliant Blue FCF zijn onderzocht bij

Moncler Outlet Roermond

´╗┐De absorptie, het metabolisme en de uitscheiding van 14C-gelabeld Green S en Brilliant Blue FCF zijn onderzocht bij ratten, muizen en cavia's. Na toediening van een enkelvoudige orale dosis Green S op ofwel 100 ug / kg of 10 mg / kg van Brilliant Blue FCF op ofwel 30 ug / kg Moncler Outlet Roermond of 3 mg / kg aan mannelijke of vrouwelijke ratten, in hoofdzaak alle van de dosis onveranderd uitgescheiden in de faeces binnen 72 uur. Voorbehandeling van mannelijke ratten met ongemerkte Groen S of Brilliant Blue FCF in de voeding (100 of 30 mg / kg dag, respectievelijk) gedurende 21 dagen voorafgaand aan de toediening van 14C-gelabeld kleuring geen effect op de route van uitscheiding of de tijd genomen om te elimineren had alle label. Op dezelfde mannelijke muizen en cavia's in de feces uitgescheiden alle van een enkele orale dosis van Green S of Brilliant Blue FCF. Het ontbreken van absorptie en metabolisme van de gelabelde kleurstof in het maagdarmkanaal van de drie onderzochte species werd bevestigd door studies waarbij ge├»soleerde lussen van de dunne darm. Er werd aangetoond dat er geen radioactiviteit Moncler Winkels Amsterdam up werd genomen door de foetussen van zwangere ratten die 14C-gelabeld Green S of Brilliant Blue FCF.
0 Reacties


Spreek uw mening