You are here: Home -  Moncler Winterjas Sale blootstelling aan vijver sedimenten resulteerde in

Moncler Winterjas Sale blootstelling aan vijver sedimenten resulteerde in

Moncler Winterjas Sale

Regenwater vijvers zijn geworden gemeenschappelijke kenmerken van de moderne ontwikkeling en vertegenwoordigen vaak aanzienlijke hoeveelheden van de open ruimte in stedelijke gebieden. Hoewel regenwater vijvers leefgebied kunnen voorzien in wilde dieren, zijn factoren die verantwoordelijk zijn voor de productie van Moncler Winterjas Sale variatie in wilde dieren gebruik van vijvers beperkte aandacht gekregen. Om de rol van de variatie in soorten toleranties van verontreinigende stoffen in het structureren onderzoeken vijver-fokken amfibie assemblages, Moncler Jas Dames Marktplaats we blootgestelde soorten tolerant (Bufo americanus) en niet tolerant (Rana sylvatica) van verstedelijking aan de vijver sedimenten in het laboratorium microkosmos. Vijver microkosmossen had sediment metalen niveaus en chloride concentraties in het water verhoogd. Onder R. sylvatica embryo's, blootstelling aan vijver sedimenten resulteerde in 100% sterfte. In tegenstelling, B. americanus embryo's en larven alleen ervaren subletale effecten (dat wil zeggen, verminderde grootte bij metamorfose) als gevolg van blootstelling vijver sediment. Onze resultaten suggereren variatie in vervuilende verdraagzaamheid tussen vroege ontwikkelingsstadia van amfibieën kan optreden in overleg met aardse beschikbaarheid leefgebied te amfibie assemblages geassocieerd met regenwater vijvers te structureren.
0 Reacties


Spreek uw mening